Aktuální klubové informace 1.HFK Olomouc a.s.

V červnu letošního roku Valná hromada 1.HFK Olomouc a.s. provedla změny v orgánech fotbalového klubu. Přinášíme tedy přehled nastalých změn. Na vlastní žádost ukončili činnost - předseda představenstva p. Vladimír Dostál, místopředseda představenstva Ing. Jiří Juřena a sportovní ředitel RNDr. Stanislav Koutný.

Valná hromada 1.HFK Olomouc a.s. na svém zasedání zvolila nové složení orgánů klubu.

1. Představenstvo

Tomáš Janovský - místopředseda představenstva, pověřen jeho vedením

Miroslav Derco - výkonný ředitel

Vlastimil Palička - sportovní ředitel

PhDr. Oldřich Bača

Jiří Němec

Dagmar Fišerová

2. Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Lošťák - předseda dozorčí rady

Ladislav Bargl

Josef Bradáč

Ing. Zdeněk Krejčí

Jiří Derco

Renata Dostálová

Nové vedení klubu chce především ubezpečit všechny členy klubu, hráče, trenéry a příznivce, že i nadále budeme pokračovat v nastoupené činnosti. Klub je stabilizován a pro další činnost zabezpečen díky podpoře ze strany města, kraje a sponzorů. Po sportovní stránce chceme dosahovat co nejlepších výsledků a v soutěžích se co nejdříve vrátit tam, kde náš klub patří. Důraz budeme klást na vlastní odchovance a to kvalitní prací s naší širokou mládeží. Navíc nás v letošním roce čeká ještě velká investiční akce při rekonstrukci hřiště s umělým trávníkem a první etapa opravy stadiónu.  

Je nám jasné, že nás čeká velmi náročná práce, ale budeme se snažit, aby za námi byly vidět co nejlepší výsledky. 

Vedení fotbalového klubu 1.HFK Olomouc a.s.