Do vedení klubu byl ustanoven nový předseda představenstva

 

Dne 22. února 2019 byl ustanoven nový předseda představenstva akciové společnosti 1.HFK Olomouc.

Představenstvo akciové společnosti zvolilo do funkce předsedy představenstva klubu pana Bc. Miloslava Šmídu, LL.M.