Pronájem sportovního zařízení

Umělá tráva 3G

Umělá tráva 3G

Rezervace sportovního zařízení prosím objednávejte na e-mailové adrese: 1.hfk@seznam.cz

Cena
2.500,- Kč / 2hod. bez umělého osvětlení
2.900,- Kč / 2hod. vč. umělého osvětlení

Cena obsahuje šatnu pro rozhodčí, přítomnost správce areálu a 2 šatny pro týmy s přístupem 1 hodinu před zahájením utkání. 

Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Týmy mají přístup na rozcvičovací plochu mimo hřiště 30 minut před utkáním, přístup na samotné hřiště mají pak týmy 15 minut před zahájením utkání. Rezervace hřiště na utkání je možná pouze v délce 2 hodin, ne kratší. Pronájem umělé trávy, v případě turnaje nebo většího časového období je možný pouze po dohodě s klubem. Při požadavku pořadatele na utkání účtujeme cenu ve výši 200,- Kč za zápas a 1 osobu.

V zimním období je možné také objednat přípravu teplého čaje za cenu 200,- Kč (5l termonádoba, kelímky).

 

PROVOZNÍ ŘÁD fotbalového hřiště 1.HFK Olomouc s umělým povrchem v Olomouci, Staškova 28, 783 71

Fotbalové hřiště s umělým povrchem vybudované z finančních prostředků Státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a občanského sdružení 1.HFK Olomouc spolek. Je vlastnictvím 1.HFK Olomouc spolek. Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny odpovědné osoby. To platí pro všechny osoby na ploše včetně diváků.

Hřiště s umělým povrchem je provozováno po celý rok, v zimním období za použití umělého osvětlení. Na hřišti se nesmí používat obutí s agresivní podrážkou (obuv s vyměnitelnými kolíky, zejména kovové a jiné kolíky). Je povolen pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou (lisovky), v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), v gumotextilkách, nebo běžecké obuvi (ne tretry). Obutí nesmí být znečištěné nevhodným materiálem (bláto, apod.) Na hřišti a v jeho okolí se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.

Na hřiště mají přístup pouze členové klubu s odpovědným vedoucím a dále skupiny (družstva) mimo klub s potvrzenou objednávkou nebo zaplaceným pronájmem dle aktuálního rozvrhu.

Při nedodržení výše uvedených podmínek bude osoba(y) vyvedena(y) a vyžadován pronájem ve výši trojnásobku běžného nájmu.


Závěrečné ustanovení

Seznámení se s tímto Provozním řádem je povinností všech osob, které vstoupí na hřiště s umělým povrchem. Provozní řád vstupuje v platnost 01.01.2008. 

V Olomouci dne 30.11.2007

Fotogalerie umělé trávy

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G