Pronájem umělé trávy

Umělá tráva 3G

Umělá tráva 3G

 • Hřiště s umělým povrchem je provozováno po celý rok, v zimním období za použití umělého osvětlení. Na hřišti se nesmí používat obutí s agresivní podrážkou (zejména kovové a jiné kolíky). Obutí nesmí být znečištěné nevhodným materiálem (bláto, apod.) Na hřišti a v jeho okolí se nesmí kouřit a používat otevřený oheň.
 • Na hřiště mají přístup pouze členové klubu s odpovědným vedoucím a dále skupiny (družstva) mimo klub s potvrzenou objednávkou nebo zaplaceným pronájmem dle aktuálního rozvrhu. Při nedodržení této podmínky bude vyžadován pronájem ve výši trojnásobku běžného nájmu.
 • Rezervace prosím objednávejte na adrese 1.hfk@seznam.cz.
 • Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH
 • V ceně za pronájem je započítáno i osvětlení od 16:00 hod. 
 • Volba šatny není povinná, cena za malou šatnu (20 osob) je 200,- Kč a za velkou šatnu (35 osob) je 300,- Kč
 • Rezervace hřiště na utkání je možná pouze v délce 2 hodin, ne kratší. Pronájem umělé trávy, v případě turnaje nebo většího časového období, delšího než 2 hodiny, je možný pouze po dohodě s klubem. Při požadavku pořadatele na utkání účtujeme cenu ve výši 200,- Kč za zápas. 
Období Čas Cena
01.01. až 31.12. 08:00 - 16:00 1.000,- Kč/hod.
16:00 - 22:00 1.200,- Kč/hod.

PROVOZNÍ ŘÁD fotbalového hřiště 1.HFK Olomouc s umělým povrchem v Olomouci, Staškova 28, 783 71. 

 • Fotbalové hřiště s umělým povrchem vybudované z finančních prostředků Státního rozpočtu, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a občanského sdružení FK Holice - Hodolany je vlastnictvím občanského sdružení, nově 1.HFK OLomouc spolek. Při vlastní činnosti na hřišti se sportovci chovají dle zásad slušného chování, dodržují kázeň a pokyny odpovědné osoby. V oplocené části s umělým povrchem je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. To platí pro všechny osoby na ploše včetně diváků. Hřiště bude běžně provozováno denně v době od 08:00 hod. do 22:00 hod., umělé osvětlení bude zapnuto při nedostatku přirozeného světla dle potřeby a ročního období.

Závěrečné ustanovení

 • Seznámení se s tímto Provozním řádem je povinností všech trenérů a vedoucích družstev. Provozní řád je přílohou smlouvy resp. je předáván nájemcům při potvrzování objednávky na pronájem hřiště. Provozní řád vstupuje v platnost 01.01.2008. 

V Olomouci dne 30.11.2007

Fotogalerie umělé trávy

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G

 • UMT 3G

  UMT 3G