Rekonstrukce travnaté plochy

Rekonstrukce travnaté plochy

Rekonstrukce travnaté plochy

Nabídka údržby a rekonstrukce travnatých ploch

  • Vertikutace (prořezávání nebo pročesání)

Odumřelé části rostlin, plevel a mech vytvoří během vegetace nepropustnou vrstvu. Tato vrstva zabraňuje pronikání vody a živin do půdy ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Silná a nepropustná vrstva travní plsti zapříčiňuje mělké zakořenění trávníku. Důsledkem toho trávník v suchých obdobích rychle vysychá a prosazuje se plevel a  houbová onemocnění. K zajištění zdravého růstu je nutné odstraňování travní plsti. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do travního drnu. Za pomoci vertikutačních nožů dojde i k přesekání travních výběžků, čímž se podpoří tvorba nových výhonků a trávník se tak zmlazuje, omezí růst dvouděložních rostlin (plevelů), zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy, trávník lépe přijímá živiny a vzduch. Pročesáním dosáhneme povrchové provzdušnění a vytahání suché tráva či mechu pro lepší přenos živin a trávník také lépe dýchá. Zásah by se měl opakovat v sezóně nejméně 1-2 krát do měsíce. Nejvhodnější doba je však před začátkem vegetece. Prořezání by mělo být doprovázeno pískováním frakcí 0/2 nebo 0/4 mm.

Cena práce: 0.40 Kč/m2

  • Aerifikace  

V horní vrstvě trávníku dochází v průběhu sezóny ke zhutnění. Chybějící výměna vzduchu a povrchové zamokření poškozují trávník. Životaschopnost půdy se silně omezuje. Aerifikátor vytvoří hustou sítí cca. 200 otvorů na m2. Kolmé duté trny prům. 14 mm vnikají až 10 cm do půdy dle míry zhutnění a vlhkosti. Aerifikační zátky jsou vyhazovány na povrch a po zaschnutí tento materiál dorovná travnatou plochu smykováním. Aerifikace musí být doprovázena pískováním, aby se do vytvořených otvorů zapravil písek, který zlepší pórovitost půdy nutnou pro kvalitní růst. Zásah by se měl provést křížem pro větší počet otvorů. Zásah by se měl opakovat 1x za dva-tři měsíce, minimálně 2x za sezónu.

Cena práce: 0.80 Kč/m2

  • Pískování  

Zatěžováním trávníku se snižuje pórovitost půdy respektive propustnost vzduchu a vody a přenosu živin. Povrch zůstává dlouho mokrý a proto je méně zatížitelný. Používání za mokra způsobuje nerovnosti a vyšlapávání  trávníku. Pomocí zapískování se zlepšuje propustnost půdy jak pro odvod nadbytečné vody tak pro přenos živin a vzduchu nutných pro kvalitní růst. Strojem PORTAX 3000 rozprostřeme rovnoměrně na trávník požadované množství písku, stroj má čtyři vlastní bantamová kola, která rozloží zátěž na větší plochu a nedochází tak k dalšímu utužování půdy, jak se to stává při nesených strojích, které dále zatěžují zadní nápravu traktoru. Doporučená dávka písku je závislá na kvalitě půdy, respektive na jílovitosti půdy. Platí, že více písčitá půdá znamená lepší růst a lepší kvalita trávníku. Cena práce závisí na množství dodaného písku a velikosti frakce. Je v rozmezí 350 Kč/t  frakce 0/4 mm až po 450 Kč/t frakce 0/2 mm, praný kopaný písek (nejvhodnější). Potřebné množství 30 tun na jedno hřiště, což představuje pouze vrstvu 2.5 mm. Cena za rozprostření je 190 Kč/t.

  • Perforační setí 

Využití otvorů po aerifikaci je velmi vhodné pro dosévání travním semenem. Semínka trávy zapadnou do otvorů a mohou se nerušeně vyvíjet. Společně s pískováním a smykováním je to nejlepší způsob, jak travní semena chránit malou vrstvou hlíny a písku do té doby, než řádně zaklíčí. Cena závisí na množství dodaného osiva, doporučujeme min. 8-10 g/m2.

Cena setí je 110 Kč/kg včetně dodání kvalitního travního osiva. Dodáváme směs Jílku vytrvalého. 

  • Smykování 

Aerifikační zátky a žížalami vynesená půda musí být rozmělněna a rovnoměrně rozprostřena po ploše. Písek se musí zapracovávat do aerifikačních otvorů a nerovnosti je třeba vyrovnat. Kovovým roštem materiál zapravíme do otvorů a nerovností a připravíme porost pro intenzivní růst. Před smykováním je dobré také trávník zahnojit kvalitním dlouhopůsobícím speciálním hnojivem. Používáme hnojiva ENTEC perfekt (14 N,12 P,17 K), jehož hlavní výhodou je stabilizovaný amonný dusík prostřednictvím inhibitoru nitrifikace Entec. Působením Entecu je zpomalována přeměna amonného dusíku na nitrátový dusík (4-10 týdnů). Dusík tím zůstává delší dobu chráněn proti vyplavení. To vede k jeho lepšímu využití, zvýšení růstu a zabránění vyplavování do spodních vod. Klasické NPK není příliš vhodné, protože živiny nejsou rovnoměrně rozloženy a může to způsobit různobarevnost či nerovnoměrný růst. Pro běžné porosty se dává 20-25 g/m2. Trávník se může po zásahu používat ihned, lepší je však ho nechat odpočívat 1-2 týdny. Doprava strojů včetně nakládky a vykládky je 25,- Kč/km.

Cena smykování je 0,20 Kč/m2.

  • Výživa trávníku

O výživě sportovních trávníků jsou napsány celé knihy. Zde Vám uvádíme velice zkrácený záznam, který může sloužit jako pomůcka pro péči o trávník. Výživa trávníků je důležitou součástí péče o travnatou plochu. Ovlivňuje vzhled plochy, ale i užitné vlastnosti. Předpokladem správného vyživy je znalost zastoupení potřebných živin v půdě. Pro dokonalou znalost je třeba dělat půdní rozbory, což je ale nákladné a např. pro stanovení dusíku i nepotřebné neboť hladina dusíku je velmi nerovnoměrná a navíc se špatně stanovuje.

Cena hnojení je 0,45-0,65 Kč/m2.

  • Nejdůležitější živiny:

Dusík je základní stavební prvek, který podporuje růst a regenerační vlastnosti trávníku. Fosfor je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému. Měl by být k dispozici ve větší míře v době od klíčení do zakořeňování po výsevu (případně při dosevu). Draslík je prvek, který řídí buněčnou stavbu rostlin. Draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. Draslík aplikujeme před  vegetačním obdobím a v průběhu nedostatku vláhy. Hořčík je velmi důležitý pro tvorbu chlorofylu (zelené barvivo), které je potřeba pro optimální průběh fotosyntézy. Stopové prvky - železo, měď, mangan jsou důležité při procesech látkové výměny a tím pomáhají udržet travní jedince v dobré kondici. Nedostatek stopových prvků se může projevit různými chlorózami (tzn. světlé skvrny různých velikostí a tvarů). Jejich optimální přítomnost pomáhá udržovat zatěžovaným trávníkům dokonalý barevný aspekt. Síra je neprávem často opomíjeným prvkem ve výživě zatěžovaných trávníků. Vzhledem ke snižujícímu se množství síry v půdě (odsiřováním zdrojů znečištění) je velmi důležité při výživě trávníků na tento prvek nezapomínat, neboť síra se spolu s dusíkem podílí na tvorbě bílkovin. Aplikace síry je nejvhodnější na začátku vegetačního období. Příliš vysoká či nízká hodnota pH způsobuje blokování všech živin důležitých pro správnou výživu zatěžovaného trávníku. Optimální hodnota pro trávníky je rozmezí 5,5 pH až 7 pH. V tomto rozmezí je trávník schopen využít maximum živin obsažených v půdě. Dalším krokem k hnojení vašeho trávníku je znalost spotřeby živin za rok. Roční spotřeba živin se odvíjí od složení vegetační vrstvy, údržby, závlahy, zátěže trávníku a od mnoha dalších aspektů ovlivňujících trávník. Minimální spotřeba dusíku ve vegetačním období jsou 4g / m2 za měsíc. Na základě zjištění hodnot z půdního rozboru a známým faktorem - tj. spotřeba živin za rok je možné sestavit plán hnojení zatěžovaného trávníku. Pro fotbalový trávník jsou potřeby následující: dusík (N) 15-25g, fosfor (P2O5) 5g, draslík (K2O) 8-12g, hořčík(Mg) 2g/m2 za rok.Platí, čím více zatěžovaný trávník a více kosení, tím je potřeba živin větší.

  • Za 1.HFK Olomouc, a.s. - Miroslav Derco, +420 775 193 438, e-mail: 1.hfk@seznam.cz