Fotbalový kroužek s trenéry z 1.HFK Olomouc

Všesportovní kroužek pro děti od 2 do 8 let.

KDY: Každý pátek od 16:30 - 17:30 hod.

KDE: Tělocvična při ZŠ Holice, Náves Svobody 41, 779 00 Olomouc - Holice

CO S SEBOU: Sportovní oblečení, mikina, boty do tělocvičny (sálovky), pití.

Přijď si za námi vyzkoušet fotbalový kroužek zdarma ! - první hodina zdarma !

Rezervace na první úvodní lekci sportovního kroužku nutná z důvodu maximální kapacity, registrační formulář k vyplnění níže: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTxV026hs-xybMQ6O8E5-B80nVw7giEiC5-nfMj2dP_JViCg/viewform

PROVOZOVATEL: 1.HFK Olomouc spolek - Staškova 28, 783 71 Olomouc - Holice

Kontaktní osoba: Bc. Tomáš Dutszak, tel.: +420 730 664 958, e-mail: tomasdutszak@seznam.cz, 

www: http://www.1hfkolomouc.cz/tymy/fotbalovy-krouzek-s-trenery-z-1hfk-olomouc

Začínáme v říjnu!
Na základě přihlášení vám zašleme email s informacemi o kroužku a o platbě. Na vaše děti se už teď těšíme, jako na nové kamarády!

Nejdůležitější informace: Kroužky začínají v říjnu a datum 1. lekce je uvedeno u každého kroužku. Kroužky mají 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. 15 lekcí kroužků se neztotožňuje s pololetím školy. Přihlášením dětí na kroužek souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž může být zachyceno vaše dítě a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích a výukových materiálech. Váš případný nesouhlas, budeme samozřejmě respektovat, a foto vašeho dítěte se nikde neobjeví. Více na „grpd". Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám vděčni za negativní i pozitivní zpětnou vazbu na kontaktní e-mail: 1.hfk@seznam.cz. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí. 

Cena většiny kroužků je 850 Kč za půl roku/za 15 lekcí. V ceně je obsaženo: pronájem haly, energie, lektoři, pojištění ... Kroužkovné se platí 2x za školní rok tedy v září a v lednu. Kroužek je ukončen závěrečnou 30 lekcí.

Odhlášení, vrácení nebo převedení platby: snažíme se dělat kroužky co nejlépe a záleží nám na spokojenosti každého dítěte! Přesto chápeme, že někdy se zkrátka chce nějaký náš malý klient z různých důvodů odhlásit. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, vždy je co zlepšovat! V případě odhlášení, si prosíme, přečtěte následující informace, a máte-li čas, prosíme, napište nám, proč se vaše dcerka nebo syn chtějí z kroužku odhlásit. Děkujeme! V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek kroužkovné převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje. Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce, e-mailem či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje. V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek kroužkovné převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje.

Zrušení a vrácení platby: ze zkušenosti víme, že se může stát, že kroužek předčasně ukončíme nebo zrušíme z organizačních důvodů nebo na základě odůvodněné žádosti partnerské školy. V takovém případě rodiče přihlášených dětí včas informujeme a vrátíme neprochozené peníze. Vždy však potřebujeme písemnou žádost, kde je uvedeno jméno a příjmení dítěte, školu, kroužek a číslo účtu, kam máme peníze poslat. Takovou žádost je třeba zaslat na e-mail či na adresu pobočky, která zrušený kroužek organizovala.

Fotogalerie kroužku